“Aan de slag met circulaire business” is het thema van het WereldCafé van 18 november.

Opzet van het evenement

Er zijn veel theoretisch onderbouwingen om lineaire business modellen meer circulair te maken, er zijn marketeers die hier graag mee aan de slag gaan, maar er zijn ook veel (marketing) uitdagingen om ze te ontwikkelen en te implementeren. In dit WereldCafé twee zeer verschillende bedrijven die hun ervaring met het implementeren van circulaire business concepten delen en een inleiding over het hoe &wat van circulaire business.

Fredric Petit geeft vanuit de multinational DSM aan hoe innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan bij het ontwikkelen van circulaire proposities, end-of-life oplossingen met ketenpartners en het herontwerpen van producten voor inzameling en hergebruik. Pieter van Os laat zien welke marketing uitdagingen zijn start-up Techreturns in de afgelopen vijf jaar is tegengekomen bij het commercieel inzamelen en hergebruiken van mobiele telefoons in Europa en Afrika. Dit ingeleid door Christiaan Kraaijenhagen die als pioneer op het gebied van de circulaire economie bij veel initiatieven betrokken is geweest en zijn ervaring in boekvorm aan het publiceren is.

In het tweede deel van het WereldCafé gaan we aan de ‘borreltafel’ in subgroepen met elkaar aan de slag om met alle aangereikte ervaringen. Wat kunnen we leren voor het invullen van de circulaire ambities van ons eigen bedrijf of de Nederlandse economie als geheel, hoe zien de business modellen er uit en welke rol heeft de (wereld) marketeer hierbij?

Een vogelvlucht langs circulaire business modellen

Om het denken in circulaire business modellen te voeden, lichten we hier zeer kort de meest relevante modellen toe uit het rapport “Circular Advantage” dat door Accenture is opgesteld. Het rapport beschrijft achtereenvolgens de business modellen toe, de nieuwe vaardigheden die realisatie van bedrijven vraagt en de tien technologieën die de migratie naar deze modellen ondersteunen. Het complete rapport met een uitgebreide toelichting is hier online te vinden. In deze vogelvlucht worden de circulaire concepten en business modellen kort beschreven en kort ingegaan op de uitdagingen voor markerteers.

Relevante achtergrond

Front runner op het gebied van circulaire denken is de Ellen MaCArthur Foundation. Op de website staat veel relevante content, wat ook tot verwarring kan leiden. De belangrijkste achtergronden staan zeer leesbaar beschreven in dit rapport.

TNO heeft in opdracht van de overheid en beschrijving van de circulaire mogelijkheden voor de Nederlandse economie opgesteld onder de titel “Kansen voor de circulaire economie in Nederland”. Minder compact beschreven maar wel een poging om het circulaire denken in een Nederlandse context te plaatsen.

MVO Nederland geeft op haar site ook een introductie

 

.

dit rapport