Veel relevante input uit sociale- en gedragswetenschappen is niet geïncorporeerd in het denken van politieke beleidsmakers. Daardoor blijft een aantal misverstanden rond consumentengedrag in stand in beleidskringen. Om hier verandering in aan te brengen zijn 10 mythes rond duurzame consumptie door een aantal Scandinavisch onderzoekers ontkracht.

Stelling is dat hierdoor de focus van beleid ligt op technische innovatie om te optimaliseren middels productie- en productefficiëntie te optimaliseren. Sociale innovaties als alternatieve waarde modellen en een andere definitie van welzijn blijven hierdoor veelal buiten beschouwing. De Scandinavisch landen en de opstellers van het stuk hebben zeer ambitieuze duurzame doelstellingen. Feitelijk kan volgens hen een duurzame samenleving alleen bereikt worden wanneer zaken als consumptie, bezit en status een fundamenteel andere rol gaan spelen bij het denken en handelen van consumenten. Dit uitgangspunt roept interessante vragen op rond consumentengedrag en de mogelijkheden om gedrag in de basis te beïnvloeden. Vragen die ook in de collegereeks “essenties van duurzaam consumentengedrag” van de Impact Academy een rol spelen.

Op basis van bestaand wetenschappelijk materiaal zijn 10 mythes gedefinieerd. Vervolgens formuleren zij ‘de waarheid’ ten aanzien van de mythe, welke challenge daar uit volgt en wat de implicaties zijn. Deze opzet dwingt om in termen van paradigma-verschuivingen te denken. Er lijkt echter ook nog wel een heel lange weg te gaan tot de door de opstellers gestelde uitdagingen bereikt zijn en nog veel werk te doen voor beleidsmakers.

Hier de mythes om te prikkelen. Een link naar een betaalde versie van het artikel en de collegereeks staat hier nog onder
Myth 1: Green consumption is the solution
Green consumption is one, but not the only strategy for reducing resource use and environmental impacts stemming from consumption.

Myth 2: Consumers should lead the shift to sustainability
There is a limit to what individual behavioural change can achieve. Systemic changes in the prevailing economic institutions and business models, regulations and infrastructures are required. Governments need to lead the transition to sustainability; individuals, business and civil society have other vital roles to play.

Myth 3: If everyone does a little we will achieve a lot
Everybody should contribute to sustainability, but big changes are needed to shift societies to sustainability.

Myth 4: Small and easy environmental actions will spill-over to bigger changes
The spill-over effects are only likely to happen between similar actions or contexts.

Myth 5: More information leads to sustainable behaviour
Information alone does not usually change behaviour, but it is a vital part of policy package.

Myth 6: Appealing to people’s self-interest is the path to sustainable behaviour
A balance between self-interest and pro-societal values is needed to secure not only short term benefits, but also long term outcomes.

Myth 7: Sustainability means “living in caves”
Examples of sustainable living are emerging. We need a planned transition to sustainable lifestyles in order to avoid lower standards of living in the future.

Myth 8: People become happier if they gain more money and increase material levels of consumption
In Nordic countries increasing gross domestic product (GDP) is associatedwith marginal improvements in well-being. Therefore, new indicators to measure societal progress are needed.

Myth 9: Private ownership of all kinds of products is desirable – sharing is not
Sharing economy and collaborative consumption of all kinds of products is making a revival. Policy makers can help by reducing barriers to a sharing and collaborative economy and by supporting research needed on its effects.

Myth 10: Consumption policies are too controversial to be accepted by the public
Policy is never neutral, but it shapes social norms and values in society. Policymakers need to create the “politics of possibility” towards sustainability by using a plethora of existing and new strategies and tools synergistically.

 

Artikel; http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2013-553

College reeks Impact Academy; http://impact-academy.nl/home.php

Tags:, , , , ,