NIMA Master Class Sustainable Business

Tijdens de NIMA Master Class Sustainable Business op 9 december 2014 hebben diverse NIMA leden nieuwe inzichten opgedaan en van gedachten gewisseld over de strategische mogelijkheden van duurzaamheid. Tevens hebben zij zich laten informeren en inspireren over de maatschappelijke rol van merken en bedrijven in marketing en business development. Gedurende de Master Class, georganiseerd en begeleid door NIMA WereldMarketeers Sandra Horlings en Bart Bruggenwirth, heeft een mooi samengestelde groep van inspirerende sprekers de deelnemers aan de hand genomen en theorie en wetenschappelijke inzichten gecombineerd met praktijkvoorbeelden van baanbrekende duurzame start-ups, doorgroeiers en grote bestaande organisaties.

HWM_blog masterclass_Huub van Kesteren SMPuub van Kesteren SMP die werkzaam is als Segment Marketeer bij Canon Nederland heeft naar aanleiding van deze masterclass een zeer lezenswaardige White Paper opgesteld met de titel “Change the Game, duurzame transities door nieuwe transactiemodellen”. De White Paper is voor NIMA leden gratis te  downloaden. Voor ieder ander, hier de samenvatting.

Samenvatting

De wereld verandert in een steeds hoger tempo gedreven door ontwikkelingen op diverse vlakken. Technologische ontwikkelingen zetten bestaande business modellen en daarmee bedrijven op hun kop. Complete bedrijfstakken verdwijnen daar waar andere bedrijfstakken ontstaan. Grote gevestigde spelers worden volledig verrast door snelgroeiende nieuwkomers. Ontwikkelingen op economisch, sociaal/cultureel en ecologisch gebied dwingen ons ertoe om anders met de wereld om te gaan; de huidige manier van (samen-)werken is niet langer houdbaar. Welvaart is ongelijk verdeeld, winsten worden vaak ten koste van anderen gemaakt en natuurlijke hulpbronnen worden in rap tempo opgebruikt. Daarnaast zijn de huidige sociaaleconomische modellen niet langer  houdbaar omdat de kosten ervan te hoog zijn; zorg en uitkeringen worden onbetaalbaar.

In deze wereld staan pioniers op die nieuwe kansen zien. Kansen om nieuwe technologie toe te passen, om grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen of om problemen die zij persoonlijk ervaren, aan te pakken. Ook staan er pioniers op binnen bestaande organisaties die zien dat de huidige verdien- en business modellen onder druk staan en die geloven dat verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke schakels voor toekomstig succes of zijn.

Bestaande organisaties zien MVO niet langer als het moeten voldoen aan normen en marketeers kijken verder dan producten en klanten. Bedrijven die in de huidige tijdsgeest echt succesvol willen zijn, zo schetste Bart Bruggenwirth in zijn inleiding, zorgen ervoor dat ze hun strategie ingebed hebben in een breder maatschappelijk doel; ’’Grounding strategy in a sense of wider societal purpose’’2 noemt Harvard professor Rosabeth Moss Kanter dat.

Langzaam maar zeker is er sprake van een kanteling; overal in de wereld zijn ondernemende mensen bezig met initiatieven. Voor een deel hoeven wij die ‘alleen’ maar te kopiëren. Jan Jonker en Alexander Prinsen hebben elk op hun manier de nodige voorbeelden voor ons verzameld. Maar ook de lokale voorbeelden van Eneco, Desso, Dopper, Fairphone en Tony’s Chocolonely spreken voor zich. En de consument vraagt er om; 70% van hen hecht aan duurzaamheid, ruim 40% houdt er bij de aanschaf van producten al rekening mee, aldus Dossier Duurzaam.

Bij de implementatie lopen pioniers vaak wel aan tegen traditionele manieren van samenwerken en afrekenen, of belemmerende wet- en regelgeving. Ook hiervoor zijn al de nodige denkkaders en oplossingen beschikbaar zoals Hoogleraar Jan Jonker aantoont, maar we zijn er nog niet. Omdat bestaande benaderingen niet meer werken maar het aantal transitie-initiatieven nog te beperkt is moeten er meer initiatieven en nieuwe benaderingen komen. Dit gaat volgens Jan Jonker zeker gebeuren door de noodzaak die een aantal trends in de wereld laten zien en het samenvallen van drie aan elkaar gerelateerde
ontwikkelingen; de WEconomy, Nieuwe Business Modellen en Hybride bankieren.WM_blog masterclass_schema

Tags:, , , , , , , ,