Nu 2014 voor de deur staat, komen bijna alle trendwatchers met hun verwachtingen voor het nieuwe jaar. Trendwachting.com heeft altijd wel een leuke vorm van presenteren en dit jaar zien zij een aantal mogelijk interessante trends voor WereldMarketeers. In onderstaande blog zijn de vier meest relevante trends kort samengevat voor wie het hele artikel met interessante voorbeelden niet direct helemaal wil lezen. Daarnaast een oproep om interessante trendstudies te melden en de vraag hoe trendverwachtingen en lange termijn visies bij kunnen dragen aan duurzame propositie-ontwikkeling.

Trendwatching.com samenvatting

A. GUILT-FREE STATUS

Steeds meer consumenten realiseren zich dat hun consumptie slecht is voor de planeet, maatschappij of henzelf. Anderzijds kunnen ze hun gedrag niet stoppen. Als resultaat komen ze in een oneindige schuld-spiraal. Tegelijkertijd blijft status een belangrijke kracht achter bijna ieder klantgedrag.  Dit schept een grote opportunity voor merken die het mogelijk maken om status te creëren terwijl gelijktijdig en duurzaam gedrag zichtbaar wordt .Voorbeelden zijn de Tesla S en Nudjeans (recycled jeans)

WM_blog PvO_trends__tesla_131210

 

B. CROWD SHAPED

Er komt steeds meer data beschikbaar over activiteiten van consumenten. Via social media, histories, e-commerce, play- en andere lijsten, smartphones en allerlei profielen die mensen zelf creëren. Niet nieuw, maar technologie maakt het mogelijk om nieuwe producten en diensten te ontwerpen op basis van geaggregeerde voorkeuren en gedragingen die uit deze consumentendata worden verkregen.

Dit kan gebeuren op twee niveau’s;

  • Kleinschalige CROWDSHAPING: diensten worden real-time aangepast op basis van de voorkeuren van mensen op een bepaalde locatie als bijvoorbeeld een kantoor, restaurant of vliegtuig. Een voorbeeld hiervan is CHECKINDJ
  • Grootschalige CROWDSHAPING: diensten worden op een intelligente wijze aangepast op basis van de geaggregeerde data van voorkeuren en gedragingen van grote groepen mensen. Dit gebeurt niet aan de hand van marktonderzoek, maar op basis van werkelijk gedrag. Een voorbeeld is hoe IBM bus routes optimaliseert in Zuid-Afrika.

WM_blog PvO_trends_DJ_131210

MADE GREENER BY/FOR CHINA

Consumenten zullen zich realiseren dat China het episch centrum is geworden van superieure groene innovaties voor consumentenproducten.

Deze verandering komt voort uit de grote Chinese inspanning om de interne bedreigingen van de leefbaarheid op het gebied van energie, mobiliteit en bebouwde omgeving het hoofd te bieden. Als westerse consumenten dit inzien is een van de laatste concurrentievoordelen van Westerse merken komen te vervallen. Dit wordt met 4 cases onderbouwd op trendwatching.com

Metro reizigers in Beijng krijgen korting als ze plastic fles recyclen
Metro reizigers in Beijng krijgen korting als ze plastic fles recyclen
THE INTERNET OF CARING THINGS

Het Internet zal volgens Gartner bijna 2 triljoen dollar aan economische waarde toevoegen en 20 miljard connected devices kennen in 2020. Belangrijke observatie is dat er steeds meer innovaties naar de markt zullen komen waarbij de digitale connectie wordt benut om consumenten te helpen bij nuttige zaken als bijvoorbeeld; het monitoren en verbeteren van hun gezondheid; ondersteuning bij het sparen van geld of; klussen klaren.

Lange termijn visie, trends en duurzame marketing

Interessante vraag is of trends in het algemeen en deze trends in het bijzonder een nuttige input vormen voor duurzame propositie ontwikkeling en marketing. In aanloop naar de Sustainable Brands Conferentie stelde het Engelse bureau Dragon Rouge in een blog dat het vrijwel onmogelijk is om een duurzame toekomst te realiseren zonder lange termijn visie op het merk. Daarbij merken zij op dat er en een aantal factoren maakt dat marketeers er niet toe komen zo’n visie te ontwikkelen en daarmee bijna automatisch niet in staat zijn om duurzame paradigma verschuivingen te initiëren. Wat vind jij?

Heb je een mening die niet in de antwoorden is opgenomen dan kan je die uitgebreid weergeven middels het commentaarveld onder aan de pagina

Wat zijn interessante trendstudies?

Als jij interessante trendstudies of visiestudies tegenkomt, zouden we het leuk vinden als je die beschikbaar maakt voor andere WereldMarketeers. In een blog, met een reactie onder aan deze pagina (eerst inloggen) of door een mail aan info@wereldmarketeers.nl.

Tags:, , , , ,