In december plaatsten we een post met een selectie van de trends van Trendwatching.com die relevant lijken voor WereldMarketeers. Daarnaast vroegen we om interessante trendstudies te mailen. In deze post verwijzen we naar de bronnen die zijn ingestuurd. Het is opvallend dat veel nationale en internationale trendstudies zich voornamelijk richten op digitale en social media trends en slechts beperkt op algemene marketing of duurzaamheidstrends.  Zodoende werden we vooral gewezen op relatief bekende, maar daarom niet minder relevante bronnen. Namelijk van Marketing facts en Nederlandse watchers die betrokken zijn bij de Trendrede.

Marketing Facts

Marketing Facts schetst 14 ‘hotte’ marketingtrends en maakt daarbij onderscheid tussen 8 marketing gedachte en 6 marketing instrumenten. De meeste relevante van deze trends vanuit een WereldMarketeer perspectief staan hieronder.

WM_trend1 marketing facts_jan2014

 

 

 

 

WM_trend3 marketing facts_jan2014

 

 

 

WM_trend4 marketing facts_jan2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WM_trend6 marketing facts_jan2014

 

 

 

 

 

 

 

 

WM_trend11 marketing facts_jan2014

 

 

 

 

 

 

 

Trendlator

De door Hilde Roothart van Trendlator gesignaleerde trends liggen allemaal dicht tegen het vakgebied van WereldMarketeers aan. Deze trends zijn daarom hier integraal weergegeven. In het Trendbook Mood2014 zijn ze verder uitgewerkt en op de site vind je Trendslations waarin de maatschappelijk context en impact van de trends verder wordt geduid.

RESTART; Nieuwe geschiedenis maken
We leven in een periode van transitie die wordt gekenmerkt door grote onzekerheid over de tijd waarin we leven. Het huidige tijdsbestek benoemen en begrijpen is onmogelijk omdat de grote zekerheden in economie, politiek en cultuur allesbehalve zeker meer zijn. Om houvast te krijgen, maar ook om verhaal te halen, keren we terug naar de postindustriële en -kapitalistische tijd. Tegelijkertijd kijken we voor een verkenning van de toekomst naar de nieuwe werelden in noord, zuid, oost en west. Zouden we, op basis van kennis over verleden en toekomst, opnieuw kunnen beginnen?

REVALUE; Moraal voor allemaal
‘Het Duitse Schuld,’ zei investeerder George Soros, ‘betekent zowel debt als guilt.’ Met ons eigen woord schuld is het niet anders. We hebben allemaal schulden en daar zijn we allemaal schuldig aan. Schuldig aan? Tja, aan wat? Aan de verkeerde dingen belangrijk vinden, de verkeerde dingen waarde toekennen. Want we leven niet in een cultuur van winst en verlies, maar in een economie van goed en kwaad. In onze rol van consument of productent, bestuurder of bedrijfsleider kunnen we misschien fouten maken. Als burger en medemens dragen we allemaal verantwoordelijkheid.

RETHINK; Anders denken en doen
Daar staan we dan. Een failliete economie, een uitgewerkt politiek systeem, een doorgedraaide consumptiemaatschappij. Wie om zich heen kijkt en de balans opmaakt, heeft alle reden om somber te zijn. De conclusie kan niet anders zijn dan dat het nodig is om ons wereldbeeld te herzien. Liefst met de frisse blik van dwarse denkers en doeners. Zijn onze ingesleten patronen en scheve verhoudingen wel de juiste? Zouden we de dingen niet in een ander, beter perspectief moeten plaatsen? Zou het omgekeerde, waarde is winst, schaarste is overvloed, crisis is kans, niet net zo goed waar kunnen zijn?;

RESIZE;Leven op kleine schaal
De wetten van het industriële tijdperk zijn die van schaalvergroting, efficiëntie en standaardisatie, met als doel zo veel mogelijk producten voor een zo laag mogelijke prijs. De afspraken in het nieuwe post-industriële tijdperk zijn tegenovergesteld. Schaalverkleining en diversiteit zijn de norm. We leven niet in een global village maar in een local world. In die lokale, kleine wereld vinden mensen elkaar zowel fysiek als virtueel en gaan ze verbindingen met elkaar aan. Het ideaal is een overzichtelijke, begrijpelijke leefwereld waarin je elkaar in de ogen kunt kijken en de hand kunt schudden. ‘Dag buurman!’

REGROUP;Geestverwanten
De ouderen tegen de jongeren, de mannen tegen de vrouwen, de binnenlanders tegen de buitenlanders. In een onzekere tijd keren groepen zich tegen elkaar in een drang om te overleven. Maar alle vechtscheidingen en bodemprocedures waarmee we elkaar het leven zuur maken ten spijt, het tegenovergestelde is ook waar. In een periode waarin alles minder lijkt te worden, hebben mensen elkaar meer dan ooit nodig. Dus zoeken we elkaar op in oude maar ook in nieuwe verbanden. ‘Want,’ zo zegt bioloog Frans de Waal, ‘de mens is net zoals de aap een sociaal dier.’

RECREATE;Van lineair naar circulair
Opnieuw beginnen. Voor de een een hachelijk avontuur en een angstaanjagend vooruitzicht. Voor de ander een stralende belofte en een schitterende kans op verbetering en vernieuwing. Maar opnieuw bedenken en maken houdt in de praktijk in je afkeren van het idee dat de aarde een kunstmatige fabriek is (grondstoffen en energie erin, afval en vuilnishopen eruit) en je toekeren naar het beeld van de aarde als natuurlijk ecosysteem. Voor de pessimisten onder ons geldt dat het consumptietijdperk ten einde loopt. Voor de optimisten telt dat we nu de kans hebben om ons bestaan opnieuw uit te vinden.

RESEARCH; Natuurlijke technologie
Het begint met de erkenning dat bestaande systemen zijn vastgelopen en dat we zijn vastgeroest in een achterhaalde manier van denken en leven. Genoeg naar onze navels gestaard; het moment is aangebroken om weer op avontuur te gaan. De nieuwe ontdekkingsreizigers verkennen de grenzen van onze wereld, van onze natuur en van onze mogelijkheden. Een avontuurlijke reis naar de toekomst en een zoektocht naar ontwikkelingen die we nog niet in kaart hebben gebracht. De nieuwe avonturiers gaan letterlijk en figuurlijk over grenzen heen door tegenstellingen, zoals biologie en technologie, bij elkaar te brengen.

Tags:, , , , , , , ,